El projecte social de l’ACAM està estretament lligat al de l’Associació per a la Promoció i la Inserció Professional (APIP).

Al 1987, la fundadora de l’ACAM, Maria Feixa, va confiar a l’APIP la continuïtat de la seva obra i aquesta entitat va prendre aquest repte impulsant la reorganització de l'ACAM  i la dinamització de les activitats residencials.

D'ençà, ambdues entitats, APIP i ACAM, a través dels seus òrgans, juntes directives i equips professionals, s'empelten en un tronc comú per col·laborar amb les administracions públiques en el desplegament de serveis socials, la cobertura de necessitats humanes, foment de les reflexions i accions capaces de garantir la qualitat dels serveis, la innovació social i l'especialització professional.

Alhora, consideren imprescindible el treball en xarxa entre empreses socials com un model diferencial de gestió i fer de les sinergies un objectiu d'eficàcia i optimització dels recursos humans i del diner públic. Amb aquesta filosofia es plantegen estendre's a altres serveis socials, educatius, sanitaris i ocupacionals amb la finalitat d'aprofundir la col·laboració amb l'Administració Pública i la Societat en el desplegament i el creixement del benestar social.