Al llarg d’aquests anys el nostre projecte ha perdurat amb els objectius següents:

1- Donar un bon servei, un servei que respongui a les necessitats de les persones amb dependència, un servei estimulant que fomenti el desenvolupament social i personal.

2- Facilitar un entorn acollidor, càlid i familiar, on les persones estiguin ben ateses i es sentin com a casa seva, amb confiança i seguretat, quelcom clau a l'hora d'afavorir la seva integració social.

Aquest col·lectiu, altament dependent, disposa de les
instal·lacions necessàries i d’atenció professional qualificada que contribueixen a donar una atenció integral i personalitzada a cadascun dels residents amb uns criteris metodològics molt clars de:

- Dedicació a les persones
Les persones amb dependència són les protagonistes de la nostra història. Per elles desenvolupem les estructures de l’ACAM, tant a nivell d’equipaments com a nivell de recursos humans.

- Qualitat de vida
És l'objectiu cabdal. Busquem la satisfacció personal amb les seves condicions de vida. Per això volem ser aprop per escoltar i conèixer les seves necessitats, percepcions i interessos.

- Normalització i integració
Són criteris essencials que guien la nostra acció i són garantia de dret, llibertat individual, igualtat d'oportunitats i participació.

- Globalitat (bio-psico-social)

Valorem i considerem tots els factors que incideixen en les manifestacions de la persona des d’una perspectiva global, tractant-les i treballant amb elles diferencialment, atenent la seva personalitat, els seus desitjos i les seves circumstàncies.

- Estimulació pedagògica
Volem promocionar el desenvolupament de la persona i llur capacitació per millorar la integració i la interacció social.