Les institucions i entitats que cofinancien les activitats de l’ACAM són:
  . Generalitat de Catalunya:
  -Departament de Benestar i Família:
   Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS)
  -Departament de Política Territorial i Obres Públiques:
   Institut Català del Sòl (INCASOL)
  -Departament d’Economia i Finances:
   Institut Català de Finances (ICF)
  . Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales:
 

-Dirección General de Servicios Sociales y Dependencia

  . Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos
    Físicos de España (COCEMFE)
  . Confederación Española de Organizaciones en favor de
    las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS)
  . Fundació “la Caixa”
  . Fundació Viure i Conviure de Caixa de Catalunya
  . Fundació Caixa Sabadell
  . Fundación Mª Francisca de Roviralta
  . Fundación ONCE
  . Fundosa Social Consulting (FSC)
  . Obra Social Caja Madrid
  . Fundación Privada Carmen y Mª José Godó
  . Caixa Penedès
  . Fundació d'Acció Cívica (FAC)
  . Associació per a la Promoció i la Inserció Professional
  (APIP)
  Caixa Terrassa
  . Diputació de Barcelona
  . Ajuntament de Barcelona
  . Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat